O nás

O nás

Mlynářská tradice rodiny Knichalovi započala již kolem roku 1890, kdy původní vodní mlýn v obci Heroltice odkoupil do svého vlastnictví Konrád Knichal. Během svého působení vybudoval u mlýna pilu, získal vodní právo a elektrifikoval mlýnskou budovu. Po něm převzal mlýn jeho syn Vladimír, který šel ve šlépějích svého otce. Přestože v roce 1928 mlýn do základů vyhořel, byl znovu postaven a vybaven na tehdejší dobu nejmodernější strojní technologií firmy Kolben a Daněk. Rodinná tradice byla přerušena roku 1936, kdy byl v důsledku hospodářské krize a velmi špatné ekonomické situace mlýn prodán. V roce 1992 po 60-ti leté odmlce se k tradičnímu řemeslu vrátil současný majitel, vnuk Vladimíra Knichala, pan Miloslav Knichal, který odkoupil nefunkční mlýn zpět  do  rodinného  vlastnictví. Tím se začala psát naše novodobá historie.

 

Mlýnská budova byla v průběhu let několikrát rekonstruována, stejně jako se postupně měnily používané technologie. V 2. polovině 90. let jsme se začali zabývat i výrobou pekařských produktů v menší pekárně v areálu mlýna, která produkovala chléb, tradiční jemné a běžné pečivo. V roce 2003 si společnost pronajala neprosperující regionální pekárnu ve Slavkově u Brna. Ta byla v té době již v úpadku, prostory i technologie byly v havarijním stavu. Během následujících let došlo k odkupu areálu a následné stavební rekonstrukci. Postupně docházelo k výměně technologického zařízení až do dnešní podoby. Byla kompletně zabudována technologie na výrobu chleba včetně kvasování, nová rohlíková linka s kapacitou 130 000 rohlíků/den, mísící centrum pro běžné pečivo a nová samostatná hala pro výrobu jemného pečiva. Díky tomu se společnost rozrostla a rozšířila tak portfolio nabízených pekárenských produktů.

 

V roce 2014 byla dokončena poslední fáze kompletní modernizace technologií mlýna a jeho budov. Celý proces  mletí je nově řízen počítačovým softwarem. Díky tomu dosahujeme prvotřídní kvality nabízených mlýnských produktů.

Rovněž pekárna ve Slavkově prošla velkou obnovu strojní technologie. Byly pořízeny inovativní technologie, které nás opět posunuli směrem k produktivnější výrobě s větším komfortem pro naše zaměstnance. V roce 2016 jsme se stali držiteli prestižního mezinárodního certifikátu IFS (International Food Standard). Tímto jsme chtěli nejen našim odběratelům, ale také koncovým zákazníkům dát najevo, že vysoké nároky na hygienu při výrobě i při následné manipulaci s výrobkem, jsou pro nás stěžejní.