Projekty spolufinancované z EU

Název projektu:
Posílení inovační výkonnosti rodinného podniku směřujícího k udávání trendu na trhu jemného křehkého pečiva

Reg. číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027185

Program:
OP PIK Inovace – IX. Výzva

Náplň:
Předmětem projektu je unikátní produktová a procesní inovace, která umožní společnosti výrobu inovovaného Heroldova rohlíčku s makovou či ořechovou náplní s lepšími kvalitativními parametry, než jakých dosahuje konkurence, prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění celého procesu výroby pořízením dvoukomorového chladicího boxu automatického kynutí, šokeru a elektrické sázecí pece.

Termín realizace:
8/2021 – 10/2022

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj